Meld Dierenleed

Meld dierenleed

Willen wij actie kunnen ondernemen, hebben wij ons aan de Nederlandse wet en regelgeving te houden. Het dier in nood is enkel de dupe als wij steken laten vallen. Daarnaast moet er veel georganiseerd worden om een dier hulp te kunnen bieden.

  1. Melding

Alleen met een complete melding kunnen wij aan de slag.

  1. Bewijslast

In de meeste gevallen is het nodig om bewijslast te verzamelen. Wij moeten kunnen aantonen dat het dier in nood is en dat er sprake is van een of meer misstanden. Daar waar mogelijk proberen wij voor vervolging te zorgen en bewijslast is ook nodig om onze acties te onderbouwen.

  1. Actie

Afhankelijk van de situatie wordt gekeken welke mogelijkheden wij hebben om tot actie over te gaan. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  1. Streven is een blijvend goed thuis

Het streven is uiteraard om het dier, of meerdere dieren, zo snel mogelijk uit die situatie te halen. Soms werkt een eigenaar mee, maar in veel gevallen wordt een dier aan ons overgedragen en is transport, opvang/huisvesting nodig. Regelmatig komt het voor dat dieren er dusdanig slecht aan toe zijn en er meteen medische hulp nodig is.

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer (verplicht)

Locatie melding (verplicht)

Je melding (verplicht)