Hoe u kunt helpen

Samen kunnen wij dierenleed stoppen!

BAA-A is een stichting, volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties.

Alleen zo kunnen wij onze onafhankelijkheid en integriteit als organisatie behouden. Donaties worden enkel en alleen gebruikt om de onkosten van acties te dekken en de organisatie. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, ook zij investeren vrijwillig.

WILT U DONEREN?
WORDT U VRIJWILLIGER?