Jaarverslagen

Jaarlijks treft u hier een nieuw jaarverslag aangaande het voorgaande jaar. Deze documenten bieden niet alleen een overzicht van onze activiteiten, maar laten ook zien welke successen we dat jaar bereikt hebben, als ook onze plannen voor de toekomst. De jaarverslagen kunnen digitaal worden ingezien.

Omdat BAA-A per 3-11-2017 officieel is opgericht, is het jaarverslag 2017 erg summier en meer gericht op de toekomst.

Download hier het Jaarverslag 2017